IT-løsninger for infrastruktur

ACTE leverer monitorer og PCer egnet for de tøffeste miljøer

Kabelrenner og kabelbrønner

ACTE leverer et bredt utvalg av godkjente kabelføringsutstyr

Kapsling for kritisk infrastruktur

Skreddersydd kapsling av kritisk infrastruktur til vei, tunnel og jernbane

Elektromekanikk

ACTE leverer et bredt utvalg av verktøy, kabler, strips og festematriell