Med det ferdige kablingssystemet fra Prysmian components får man en ferdig terminert, testet og godkjent installasjon. Lengden mellom hver Connecta sokkel kan forhåndsdefineres ut i fra belysningsplanen for tunellen eller broen.

På denne måten kan kabelsystemet bare rulles ut og festes med for eksempel Prysmians egne kabel cleats. Godkjente tunellamper kan leveres ferdig terminert på en egendefinert lengde kabel med preterminert plugg. Pluggen inneholder også en sikring som sørger for at en så liten del som mulig av installasjonen blir påvirket ved en eventuell feil. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.