Fra våre produsenter Elkapsling AB og Photon Meissener Technologies leverer vi skap til alle typer krevende installasjoner. Vi har brannskap/kiosker for montering i tunnel, Automasjonsskap for tunnel, SOS skap og spesialtilpassede skap som kan monteres på stasjonsområder eller ved vei/jernbanespor. 

Ta kontakt med oss for å finne et skap som dekker ditt behov i tunnel, på stasjonsområder eller for montering langs vei/jernbane.