Energiforsyning er en av samfunnets viktigste funksjoner.
Hvis strømmen går tapt, stopper det meste: varmeanlegg, maskiner, kjøleskap, betalingstjenester - og i økende grad også våre biler. Pålitelighet er derfor sentralt i energibransjen, og en sikker energiforsyning krever pålitelig beskyttelse.