ACTE og TRACO Power fokuserer på følgende områder: Industri & IT, Transport & Jernbane, Medical & Healthcare, Automasjon & Control, Fornybar energi & Smart Grid. Innenfor disse markedssegmentene tilbyr TRACO og ACTE en av de mest omfattende programmer for standardprodukter: