Produkter som styrer en industri er utsatt for store påkjenninger.
Det kan være luftforurensninger, vibrasjoner eller syreangrep.
Hver utfordring krever sin spesifikke beskyttelse.